Czy alimenty są brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej? - z3rod.pl

Czy alimenty są brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej?

Czy alimenty są brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej?


Czasami sytuacja życiowa zmusza nas do podjęcia poważnych decyzji. Jedną z nich jest kredyt bankowy lub pożyczka w instytucji pożyczkowej. Choć może nie brzmieć to zbyt poważnie, to trzeba mieć świadomość, że jest to zobowiązanie, które często będzie spłacać przez wiele lat. Jednak należy mieć również świadomość, że bank, czy inne instytucje nie zawsze pozytywnie rozpatrują wnioski o pożyczki.


Co to jest zdolność kredytowa?


Zdolność kredytowa to maksymalna kwota, jaką można przeznaczyć na ratę nowego zobowiązania. Tak więc ma to również wpływ na maksymalną wysokość kredytu, który ewentualnie zostanie udzielony. Mówiąc wprost bank lub instytucja pożyczkowa sprawdzają potencjalnego kredytobiorcę pod względem tego, czy będzie w stanie w terminie spłacać swoje zobowiązanie.
Podczas sprawdzania zdolności kredytowej dana instytucja finansowa musi sprawdzić przede wszystkim finanse klienta, ale nie tylko.
Bardzo ważną rolę odgrywa stały dochód. Jest to podstawa do otrzymania kredytu. Dzięki temu, że kredytobiorca ma stałą pracę i pensję, znacznie zwiększa się jego szansa na otrzymanie pożyczki, ponieważ maleje ryzyko niespłacania zobowiązania.
Ponadto najlepiej byłoby, aby osoba starająca się o pożyczkę nie miała zobowiązań wobec innych instytucji finansowych. Jednak jeśli już takie istnieją, to pożyczkodawca sprawdza, czy raty są spłacane w terminie oraz, czy wcześniej nie było problemu z uiszczeniem należności.
Podczas udzielania pożyczki pod uwagę brana jest również sytuacja rodzinna kredytobiorcy. Bank lub firma pożyczkowa muszą sprawdzić, czy klient jest jedynym żywicielem rodziny, ile ma dzieci na utrzymaniu bądź czy płaci alimenty.
Wszystko to pozwala określić zdolność spłaty zobowiązań.


Czy otrzymywane alimenty wpływają na zdolność kredytową?


Skoro instytucja pożyczkowa sprawdza wszelki dochody, to wiele osób sądzi, że również otrzymywane alimenty powinny zostać uwzględnione. Jednak wcale tak nie jest.
Przede wszystkim alimenty, które otrzymuje rodzic, powinny być przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka.
Ponadto rodzic, który powinien płacić alimenty może zaprzestać robić to w każdej chwili, mimo tego, że są one ustalone przez sąd.
Poza tym alimenty wypłacana są do tylko do pewnego momentu życia dziecka, więc całkiem prawdopodobne jest to, że nie będą one dostępne przez cały okres kredytowania.
Co prawda aktualnie niektóre banki zaczynają brać pod uwagę wpływy z alimentów. Jednak należy liczyć się z tym, że rzadko traktowane są jako dodatek do głównego dochodu.
Podobnie dzieje się w przypadku świadczeń opiekuńczo- socjalnych.

Słowa kluczowe:alimenty a zdolność kredytowa,